Falcon Air

  • 2011_greifenburg_023
  • foros_p7280138
  • 2011_greifenburg_020
  • lierveld2
  • lierveld
  • lijak panorama
  • dsc_0027
  • lieren
  • lieren2

Zaterdag 19 oktober  zijn de clubkampioenschappen verwerkt. De deelname was niet groot.

Er was zon, met ‘n pittig windje.

We zijn aan de wedstrijd begonnen, met ‘n goede eerste ronde, w.b. de wind.

In de 2e ronde werd die wind pittiger en vlageriger, maar ook die ronde is afgewerkt.

Toen werd door enkelen voorgesteld, om te stoppen, want die vlagen van de wind werden te sterk.

Dus, ‘n briefing, en dan maar kappen met de wedstrijd, waar ieder ‘t mee eens was.

Er wilde zelfs niemand meer fun-vliegen. Dus prijsuitreiking, en opruimen.

De dag daarna, Zondag, was de wind nog veel pittiger.

 

 

OPEN  KLASSE :          
Naam :     Ronde-1. Ronde-2.   Totaal :
     1. Huub Coumans 6.45 0.13   6.58
     2. Roel Stroucken 1.78 5.30   7.08
     3. Ad van den Akker 0.12 10.00   10.12
     4. Jan Klumper 10.00 5.67   15.67
     5. Pauwel Janssen 5.80 10.00   15.80
     6. Ed van Nuland 7.65 10.00   17.65
     7. Rommert Dijk 10.00 8.07   18.07
     8. Winand Sitsen 10.00 8.62   18.62
     9. Hein Geerts 10.00 9.15   19.15

In ’t weekend van 28/29 September werden bij Falcon Air, in Horst America, weer de Ned. Kampioenschappen Precisie “klassiek” gehouden. Deze kampioenschappen werden voor de eerste keer al in 1976 gehouden, en nu dus voor de 38e keer. In de loop al van die jaren zijn de schermen wel verandert, en de regels aangepast, maar deze N.K. Precisie- klassiek, geeft wel de geschiedenis van ’t Schermvliegen weer. Vanaf 1976, tot midden jaren ’90, was dit ’t enige kampioenschap, bij de toenmalige Afdeling Valschermzweven. In 1992 werd ’t Afdeling Schermvliegen, en midden jaren ’90 kwamen er de Ned. Kampioenschappen-berg, en de Ned. Kampioenschappen-afstand (in Getelo) bij. Nu is dat Ned. Kampioenschap-afstand “vervangen” door de O.L.C. Bij de kampioenschappen “Precisie, klassiek” is er ’n klasse “Bergschermen”, voor de gewone schermen, en de “Open klasse” voor de andere schermen, zoals de squares. Met die squares kan je veel nauwkeuriger ‘t 3 cm-doel raken, en hangt ’t meer van de nauwkeurigheid van de piloot af, terwijl met de “gewone” schermen de factor geluk ook ’n grote rol speelt. Komt dat “verkeerde zuchtje wind” boven ’t doel, op ’t verkeerde moment, dan is jou score meters, in plaats van centimeters. Dit is ook goed in de uitslagenlijsten te zien. Bij de squares werk je in centimeters, bij de gewone schermen zijn de scores in meters. Overigens, bij de E.K. en W.K. Precisie wordt er volgens de F.A.I.-regels gewerkt, en dat betekend, dat je o.a. op jou voeten moet blijven staan (of doorlopen), en de glijhoek van jou scherm minstens 5 moet zijn, terwijl er, behalve de N.K. Precisie, klassiek, ook nog ’n Euro-competitie is, de EPAC, die al vanaf 1990 bestaat, en voornamelijk met squares (glijhoek 2 a 2,5) gevlogen wordt. Deze EPAC-wedstrijden vinden o.a. plaats in Frankrijk, Engeland, en Nederland. Bij de wedstrijden Precisie zijn er niet alleen individuele klassementen, maar ook teamklassementen. Dat is bij de gewone wedstrijden, zoals de N.K. met teams van 3 personen (meestal clubteams), maar op ’n E.K. en W.K. zijn dat dan de landenteams van 5 personen. De loting, voor de startvolgorde, is ook altijd middels de teams, en in die teams zelf wordt bepaald wie er de 1e , 2e , 3e vlieger is, in de startvolgorde. Alle teams hebben ook ’n team-captain.

Dan de N.K. zelf.
Na alle administratieve handelingen, volgde eerst de briefing door de wedstrijdleider Huub Coumans, voornamelijk over de regels, van deze N.K. De loting, voor de startvolgorde van
de team’s, had op Vrijdagavond al plaats gevonden. Daarna volgde de “driftersvlucht”, en vervolgens kon de wedstrijd beginnen. In die eerste ronde werden al gelijk goede scores gemaakt, maar er vielen ook al ’n serie 10-meters, dus buiten de doelcirkel. De wind speelde ’n negatieve rol. Hij was tegen de limiet, en erg vlagerig. Nadat iedereen zijn doelpoging had gehad, kon deze ronde geldig verklaart worden, en werd er met de 2e ronde begonnen. De topposities werden versterkt, maar er vielen ook deze ronde weer ’n serie 10-meters. Omdat de wind sterker werd, werden de limieten overschreden, en volgden er ook rejumps. Maar ook deze ronde kon geldig verklaart worden, nadat ieder zijn doelpoging had gedaan. Er werd na deze 2e ronde wel ’n stop ingelast, in de hoop, dat de wind in kracht zou afnemen. Helaas was dat niet ’t geval. Integendeel, de wind nam zelfs toe. Er volgde ‘n briefing, van de wedstrijd-leider, en de deelnemers, en er werd besloten, om ’t bij deze twee rondes te laten. Op Zondag-morgen was de wind nog steviger, en er werd toen in de briefing besloten, om op Zondag niet meer verder te gaan, en deze N.K. af te sluiten, na die twee rondes wedstrijd. Alle scores wer- den geteld, en daarna volgde de prijsuitreiking.
De winnaars, van de N.K Precisie, klassiek, 2013 :

“Open klasse” :           Huub Coumans       Falcon Air      totaalscore : 61 cm.

“Bergschermen” :       Victor Remmers      Sky Rebels     totaalscore : 2,89 mtr.

“Team’s” :                Falcons Oet Rooij  
                                    (Huub Coumans, Victor Remmers, Paul Hendriks)
Wedstrijdleider : Huub Coumans


Uitgebreide uitslag:

 

 

OPEN KLASSE :             
          Ro-1 Ro-2   Totaal :
                 
     1. Huub Coumans Falcons Oet Rooij   0.51 0.10   0.61 cm
                 
                 
                 
BERGSCHERMEN :            
                 
     1. Victor Remmers Falcons Oet Rooij   0.68 2.21   2.89 mtr.
     2. Peter Moree Sky Rebels   0.30 6.50   6.80 mtr.
     3. Harco Top   Sky Rebels-2   4.36 4.21   8.57 mtr.
     4. John van der Reijden Sky Rebels   0.34 10.00   10.34 mtr.
     5. Erik Lemmen P.T.N.   10.00 0.52   10.52 mtr.
     6. Aart de Harder Sky Rebels   10.00 0.60   10.60 mtr.
     7. Pauwel Janssen Falcon Air   3.00 8.19   11.19 mtr.
     8. Ad van den Akker P.T.N.   4.58 7.08   11.66 mtr.
     9. Lino de Wit P.T.N.   10.00 4.50   14.50 mtr.
   10. Paul Brueren Falcon Air   10.00 10.00   20.00 mtr.
   10. Paul Hendriks Falcons Oet Rooij   10.00 10.00   20.00 mtr.
   10. Hein Geerts Falcon Air   10.00 10.00   20.00 mtr.
   10. Winand Sitsen Sky Rebels-2   10.00 10.00   20.00 mtr.
   10. John Otterspeer Sky Rebels-2   10.00 10.00   20.00 mtr.

 

TEAM'S :            
             
        Huub Coumans  
     1. FALCON'S OET ROOY Victor Remmers 23.50 mtr.
        Paul Hendriks  
             
        Aart de Harder  
     2. SKY  REBELS   Peter Moree 27.74 mtr.
        John van der Reijden  
             
        Ad van den Akker  
     3. P.T. NISTELRODE   Lino de Wit 36.68 mtr.
        Erik Lemmen  
             
        Harco Top    
     4. SKY REBELS-2   Winand Sitsen 48.57 mtr.
        John Otterspeer  
             
        Hein Geerts  
     5. FALCON  AIR   Pauwel Janssen 51.19 mtr.
        Paul Breuren   Huub Coumans is sportman van het jaar 2013 !!!

 

Zaterdag 2 februari was de jaarlijkse EHBO dag van Falcon Air.

Nav hiervan is een stukje in het lokale EHBO blad geplaatst. Zie deze link voor het verhaal

In ’t weekend van 22/23 September werden bij Falcon Air, in Horst America, de Ned. Kam-pioenschappen Precisie klassiek gehouden. Deze kampioenschappen werden voor de eerste keer al in 1976 gehouden, en nu dus voor de 37e keer. In de loop al van die jaren zijn de schermen wel verandert. Er werd in 1976 begonnen, met de ronde koepels, eerst achter de boot, en op ’t water. Later achter de auto, en op ’t land. De koepels werden squares, en nog later (eind jaren ‘80) kwamen de eerste lieren. Nu wordt deze N.K. gevlogen, in ‘n “Open klasse” (met de squares), en in de klasse “Bergschermen”, de tegenwoordige schermen. Daarbij is er bij de N.K. Precisie ook altijd ’n teamklassement van 3-persoons (club)team’s. Op de E.K. en de W.K. Precisie zijn dit dan gelijk de landenteam’s, tegenwoordig bestaande uit 5 personen, maar in ’t verleden waren dat 8-persoons team’s. De reglementen groeiden in al die jaren ook mee, nationaal, en internationaal. De hele geschiedenis, van al deze Precisie-kampioenschappen is te zien, in de “Hall of Fame”, op de site van de Afdeling Schermvlie-gen, onder “Wedstrijden”.   Internationaal zijn er nog altijd Precisie-wedstrijden, die voorna-melijk met de squares gevlogen worden, zoals de Europese competitie, de EPAC, die met wedstrijden in Frankrijk, Engeland, en Nederland elk jaar wordt verwerkt. Deze EPAC-com-petitie bestaat ook al vanaf 1990. ’t Grote verschil, met de N.K. Precisie, Stand Up is, dat je bij de Stand Up op je voeten moet blijven staan (of doorlopen), en bij de N.K.klassiek telt ’t eerste grondcontact. Bij de N.K. klassiek ligt er ook ’n 50 cm. dik luchtkussen, van 5 meter doorsnede, waarop de electronische doelschijf ligt. Dit als extra veiligheid, bij de landingen.
’t Hele doelgebied, rond dat kussen, heeft ’n straal van 10 meter, waarbinnen door de 3-kop-pige Jury de afstand tot de doelstip gemeten wordt. Bovendien houd de Wedstrijdleider in de gaten, of iedere deelnemer ’n faire doelpoging heeft, en alles volgens de regels verloopt. Land je buiten die cirkel, dan is jou score toch nooit meer dan 10 meter. Aan ’t einde van de wed-strijd worden van iedereen alle scores bij elkaar geteld, en diegene, met de minste centimeters (of meters), is de winnaar. Voor de team’s wordt van jou, en je beide teamgenoten alle scores bij elkaar geteld, en zo komt ook ’t beste team uit de bus.  

Dan de wedstrijd zelf, op Zaterdag 22 September.
Na alle administratieve handelingen, volgde eerst de briefing door de wedstrijdleider Huub Coumans, voornamelijk over de regels, van deze N.K. De loting, voor de startvolgorde van
de team’s, had op Vrijdagavond al plaats gevonden. Daarna volgde de “driftersvlucht”, en vervolgens kon de wedstrijd beginnen. In die eerste ronde werden al gelijk goede scores gemaakt, maar er vielen ook al ’n serie 10-meters, dus buiten de doelcirkel. Nadat iedereen zijn doelpoging had gehad, kon deze ronde geldig verklaart worden, en werd er met de 2e ron-de begonnen. De topposities werden versterkt, maar er vielen ook deze ronde weer ’n serie 10-meters. Peter Moree, van Sky Rebels, nam de kop in ’t klassement, van de “gewone scher-men”, met goede scores. Huub (namens Falcon Air) nam geen enkel risico, vanwege ’n knie- blessure, opgelopen op de W.K. in Sarajewo, en maakte enkel hele stabiele landingen. Dit was dan natuurlijk ook in zijn scores te merken. Die waren lang niet zo nauwkeurig, als anders. Maar ’t bleek ook, dat alle andere Falcon Air-vliegers in de voorste regionen meeknokten, en voor goede scores zorgden. Deze ronde kon ook, zonder problemen, geldig verklaart worden, nadat ieder zijn doelpoging had gedaan. Er werd daarna aan de 3e ronde begonnen, maar in-middels had de zon ook zijn werk gedaan. Dat zorgde voor thermische omstandigheden, die de doelpogingen natuurlijk ’n heel stuk lastiger maakte. Maar de toppers in ’t klassement zetten nu ook ’n goede score neer, maar er vielen ook nog meer 10 meter scores. Dat gaf wel aan, dat dit ’n hele lastige ronde was. Deze ronde nam ook meer tijd in beslag, voordat iedere vlieger aan de beurt was geweest. Na die 3e ronde (rond 17.30 uur) werd er met de wedstrijd gestopt. Er werd toen ook besloten, om op Zondag niet meer verder te gaan, met deze N.K., want de weersvoorspellingen voor Zondag 23 September waren slecht. Alle scores werden geteld, en de klassementen werden opgemaakt. De winnaars werden bekend gemaakt, op de prijsuitreiking. Daarna was ’t tijd voor de B.B.Q. en ’n biertje(of meer), en waarbij natuurlijk de nodige “sterke verhalen”.


De winnaars, van de N.K Precisie klassiek, 2012 :

“Open klasse” :   
1.  Huub Coumans       Falcon Air

“Bergschermen” :     
1.  Peter Moree           Sky Rebels
2.  Harrie Donkers        Para Aqua                                    
3.  Adri Graat              Falcon Air
4.  Pauwel Janssen      Falcon Air
5.  Theo Schoofs        Action Air

“Team’s” :
1.  Falcons Oet Rooij  
    (Huub Coumans, Paul Hendriks, Roel Stroucken)
2.  Falcon Air
    (Hein Geerts, Adri Graat, Pauwel Janssen)
3.  Sky Rebels
    (Aart de Harder, John Otterspeer, Peter Moree)

Wedstrijdleider : Huub Coumans

{phocagallery view=category|categoryid=19|limitstart=0|limitcount=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|enableswitch=1|overlib=0|piclens=0|displayimgrating=0|imageordering=9}